Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
 17 mei 2020 Noodhulp Corona
7 juni 2020 Bartiméus
28 juni 2020 Terre des Hommes
26 juli 2020 Nederlands Bijbelgenootschap 

 Toelichting op komende collectes

17 mei                                                                      Kerken staan wereldwijd op tegen corona

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg is. Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale kerken staan op om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang tot hebben. Steeds meer organisaties en kerken vragen Kerk in Actie om hen hierbij te ondersteunen. Wij kunnen dat niet zonder u! Vandaag collecteren we voor al die kerken die opstaan tegen corona. Kom ook in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte.

7 juni                                                                        Bartiméus

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen zij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet. Ze doen veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Ze begeleiden en adviseren door het hele land. Ze hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding.

28 juni                                                                      Terres des Hommes

Terres des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit en ze zorgen ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

26 juli                                                                       Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Verantwoording

datum doel opbrengst
1 maart 2020   Voorjaarszending  € 67,50
12 april 2020 Kinderen in de Knel € 55,50
26 april 2020 Dorcas € 20,00
3 mei 2020 Noodhulp slachtoffers Boko Haran € 10,00
17 mei 2020 Noodhulp Corona € 50,00


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

10 juli 2020

Copyright © 2018