Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
26 juli 2020 Nederlands Bijbelgenootschap
9 augustus 2020 Edukans
23 augustus 2020 Aanloophuis Heerenveen
6 september 2020 Cliniclowns
20 september 2020 Zending
    

 

Toelichting op komende collectes

6 september                                                           Cliniclowns

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClown zorgen ze voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Zo leveren zij hun bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie.

20 september                                                        Zending

Wereldwijd - Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Help mee om deze kerken te versterken!

Verantwoording

datum doel opbrengst
1 maart 2020   Voorjaarszending  € 67,50
12 april 2020 Kinderen in de Knel € 55,50
26 april 2020 Dorcas € 20,00
3 mei 2020 Noodhulp slachtoffers Boko Haran € 10,00
17 mei 2020 Noodhulp Corona € 50,00
7 juni 2020 Bartimeus € 13,00
28 juni 2020 Terre des Hommes € 45,00
19 juli 2020 Voedselbank € 191,30
26 juli 2020 Kindvluchtelingen Lesbos € 77,97
9 augustus 2020 Slachtoffers explosie Beiroet € 237,21
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

21 september 2020

Copyright © 2018