Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
1 december 2019 Stichting Vluchteling
15 december 2019 Missionair werk
24 december 2019 Unicef
25 december 2019 Kinderen in de Knel
31 december 2019 Julia Jan Wouters Hospice
12 januari 2020 Plan Nederland 

 

 

 

 

Toelichting op komende collectes

 

1 december                                                            Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden ze levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren helpen ze in langdurige crises of bij de wederopbouw. Maar altijd maken ze verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.

 

15 december                                                         Missionair werk

Missionair werk droomt van vitale gemeenten en zet zich in om bestaande gemeenten een nieuwe missionair impuls te geven. Daarom worden plaatselijke gemeenten gestimuleerd om activiteiten te ontplooien die er aan bijdragen dat mensen in Nederland in aanraking komen met het christelijk geloof

 

24 december                                                         Unicef

Unicef helpt kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Ze werken aan blijvende verbeteringen en doen dat in alle landen. Soms onder hele moeilijke omstandigheden. Ze vragen zich niet af of ze er moeten werken maar hoe ze er kunnen (blijven) werken. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

 

25 december                                                         Kinderen in de knel

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

 

31 december                                                         Julia Jan Wouters Hospice

Als sterven dichterbij komt en er thuis geen mogelijkheden meer zijn voor verzorging, kunnen mensen worden opgenomen in het Julia Jan Wouters Hospice. Dit prachtige huis, bijna een thuis ligt in het centrum van Heerenveen. Mensen die in een terminale fase zijn, verblijven hier in een vertrouwde en veilige omgeving. Een huis waar wordt gelachen en gehuild, gekookt en geslapen. Het huis straalt een gemoedelijke sfeer uit, waar ernstig zieken en hun naasten  zich thuis kunnen voelen.

 

12 januari                                                                Plan Nederland

Plan Nederland werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

 


Verantwoording

datum doel opbrengst
8 september 2019  Cliniclowns €    87,60
22 september 2019 Vredesweek €    45,70
20 oktober 2019 Kerk en Israël €    47,00
3 november 2019   Najaarszending €    80,60
17 november 2019      Steun voor kleine kerkgemeenschappen €    48,95
1 december 2019 Stichting Vluchteling €    71,50
     
     
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 2 januari 2020

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018