Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
10 februari 2019 Werelddiaconaat
24 februari 2019 Noodhulp
17 maart 2019 Binnenlands Diaconaat
31 maart 2019 Missionair werk

Toelichting op komende collectes

 

17 maart                                                                  Binnenlands diaconaat

Verlaat de gevangenis … en dan?

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader en moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit.

31 maart                                                                  Missionair

Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. De Protestantse Kerk ondersteund startende pioniersplekken.

 

Verantwoording

datum doel opbrengst
14 oktober 2018 Werelddiaconaat € 49,50
4 november 2018 Noodhulp Syrië € 50,25
18 november 2018 Eredienst en kerkmuziek € 56,10
16 december 2018 Missionair werk € 39,85
24 december 2018 Unicef € 240,80
25 december 2018 Kinderen in de knel € 243,80
31 december 2018 Hospice Julia Jan Wouters € 133,60


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 1 maart 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018