Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel
10 februari 2019 Werelddiaconaat
24 februari 2019 Noodhulp
17 maart 2019 Binnenlands Diaconaat
31 maart 2019 Missionair werk
14 april 2019 Jeugdwerk
28 april 2019 Eredienst en kerkmuziek
12 mei 2019 Aanloophuis Heerenveen
26 mei 2019  Diaconie


Toelichting op komende collectes

 

12 mei                                                                      Rudolpstichting

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiele) steun nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

 

26 mei                                                                      Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben, omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen.

  
Verantwoording

datum doel opbrengst
24-12-2018 Unicef €  240,80
25-12-2018 Kinderen in de knel €  267,70
31-12-2018 Hospice Julia Jan Wouters €  133,60
13-1-2019 Plan Nederland €    48,50
27-1-2019 Voedselbank €    46,00
10-2-2019 Werelddiaconaat €  156,95
24-2-2019 Noodhulp €    69,96
17-3-2019 Binnenlands diaconaat €    57,00
31-3-2019 Missionair

€    54,00

14-4-2019 Zending (Rwanda) €  100,50


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 16 mei 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018