Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Contactgegevens

Om op een eenvoudige manier contact op te kunnen nemen met de personen die binnen de kerk een functie hebben of een bepaalde rol vervullen is deze lijst met gegevens opgenomen.

naam functie
adres postcode plaats telefoonnrs. /
Opmerking
emailadres
 
Sietske Blok  predikant 't Hou 2 A 8404 GH Langezwaag 0513 85 61 83   
          dominee@kerklangezwaag.nl
 
Geartsje Cuperus diaken 't Hou 28 8404 GJ Langezwaag 06 15 36 34 33  
          geartsjecuperus@gmail.com  
Geertjan Fekken diaken /voorzitter  Lang Ein 6 8404 BN Langezwaag 0513 68 84 53  
       kerkenraad       06 20 39 29 08  
          diaconie@kerklangezwaag.nl  
Leo Veldman ouderling Lang Ein 4 8404 BN Langezwsaag 0513 68 91 01  
          06 52 63 84 66  
          leo-veldman@kpnmail.nl  
Liset Otten diaken 't Hou 20 8404 GH Langezwaag 0513 68 96 33  
          06 82 97 49 25  
          lisetotten@live.nl  
Peter de Vries ouderling 't Hou 8 8404 GH Langezwaag 0513 68 82 00  
     kerkrentmeester       06 27 00 73 33  
          vries.spek@hetnet.nl  
Martine Zwaagstra ouderling           
     kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28  
          06 38 69 47 63  
          erik-martine@hetnet.nl  
Erik Zwaagstra kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 61 52 28  
             
          erik-martine@hetnet.nl  
Tjitske de Jong ouderling/scriba Paradys 1 A 8404 BV Langezwaag 0513 68 80 21   
          06 10 84 44 09  
          scriba@kerklangezwaag.nl  
             
Wietse Bosma beheer website Skoalplein 29     8404 GV Langezwaag 0513 68 99 08  
          06 45 63 04 63  
          webmaster@kerklangezwaag.nl  
           
Debora Zeldenrust beheer Facebook Lang Ein 2 8404 BN Langezwaag facebook@kerklangezwaag.nl  
           
Henk de Vries koster Jister 40 8404 GZ Langezwaag 06 29 52 69 72  
          koster@kerklangezwaag.nl  
             
Jelly Koekoek- redactie kerkblad De Nije Sleat 9  8403 BJ Jonkerslân 0513 61 06 89  
            de Vries         kerkblad@kerklangezwaag.nl  
           
commissie          
    communicatie         communicatie@kerklangezwaag.nl
 

 

 

 

 

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
 2 januari 2020

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018