Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Agenda

datum tijd activiteit locatie
3 december 2018 10.00 uur Bijzondere kerkdienst met afscheid en bevestiging
van ambtsdragers; klik hier voor meer informatie
Kerk Langezwaag
8 december 2018 10.00 uur repetitie cantorij consistorie Lippenhuizen
11 december 2018 19.30 uur Film "Lemon Tree" Parochiezaal Katholieke Kerk,
Compagnonstrjitte 102 A, Gorredijk
22 december 2018 10.00 uur repetitie cantorij consistorie Lippenhuizen
6 januari 2019 ca. 11.00 uur Nieuwjaarsborrel na afloop van de kerkdienst;
klik hier voor meer informatie
Kerk Langezwaag
9 januari 2019 19.30 uur De Laatste reis van de drie koningen Consistorie,
Willinghe Prinsstraat 5,
Oldeberkoop
23 januari 2019 19.30 uur De zonde van de zondeval Ontmoetingskerk,
Schansburg 3,
Gorredijk
23 maart 2019 16.00 uur Kliederkerk Dorpshuis Langezwaag

Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

website bijgewerkt
10 januari 2019

© kerk Langezwaag


Copyright © 2018