Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Kerkblad

Rond de preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het verschijnt ongeveer zeven keer per jaar. Het blad geeft een overzicht van activiteiten die op korte termijn plaats vinden en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt daarin informatie over verschillende bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen opgenomen worden voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement is kosteloos. Voor een abonnement kunt u zich melden per e-mail kerkblad@kerklangezwaag.nl.Een vrijwillige bijdrage voor een abonement wordt op prijs gesteld. Die bijdrage kan worden overgemaakt naar NL10 RABO 0334 6003 08 ten name van Protestantse Kerk Langezwaag.Planning
De kopij voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 8 oktober 2023 bij de redactie binnen zijn, via e-mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

Redactie
De redactie wordt gedaan door Jelly Koekoek-de Vries.

Kerkblad digitaal
Klik op de betreffende regel hieronder voor de digitale kerkbladen.

65e jaargang

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

64e jaargang

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5

Nummer 6

Nummer 7

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5

Nummer 6

Nummer 7

 

 

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:

Schansburg 48

8401 SG  GorredijkEmailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

7 september 2023

Copyright © 2021