Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
13 maart 2022 Binnenlands Diaconaat Klik hier
27 maart 2022 Werelddiaconaat (Moldavië) Klik hier
10 april 2022 Werelddiaconaat (Libanon) Klik hier
24 april 2022 Dorcas Klik hier
8 mei 2022 Noodhulp (Nigeria) Klik hier
22 mei 2022 Missionair werk Klik hier 

  

 

 

Toelichting op komende collectes

10 april                                                        Werelddiaconaat

Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

24 april Dorcas 

Dorcas is een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten ze hun talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen ze ervoor dat Dorcas werkt.

Samen is voor hen een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die hun werkterrein vormen, zijn voor hun van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met hun optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg.

Zij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan hun mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.

8 mei Noodhulp 

Nigeria – Noodhulp en werken aan vrede 

In‌ ‌het‌ ‌noorden‌ ‌van‌ ‌Nigeria‌ ‌zijn‌ ‌ruim‌ ‌2‌ ‌miljoen‌ ‌christenen‌ ‌en‌ ‌moslims‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌vlucht‌ ‌voor‌ ‌ geweld‌ ‌in‌ ‌eigen‌ ‌land.‌ ‌Een‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌hen‌ ‌wordt‌ ‌opgevangen‌ ‌in‌ ‌vluchtelingenkampen,‌ ‌maar‌ ‌de‌ ‌ meesten‌ ‌zijn‌ ‌terecht‌ ‌gekomen‌ ‌in‌ ‌dorpen‌ ‌waar‌ ‌de‌ ‌inwoners‌ ‌zelf‌ ‌al‌ ‌nauwelijks‌ ‌rond‌ ‌kunnen‌ ‌ komen.‌ ‌Met‌ ‌de‌ ‌komst‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌is‌ ‌er‌ ‌een‌ ‌tekort‌ ‌aan‌ ‌voedsel,‌ ‌water‌ ‌en‌ ‌hygiëne.‌ ‌ Nigeriaanse‌ ‌kerken‌ ‌steunen‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌op‌ ‌hun‌ ‌nieuwe‌ ‌plek,‌ ‌maar‌ ‌ook‌ ‌bij‌ ‌mogelijke‌ ‌ terugkeer‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌verwerken‌ ‌van‌ ‌trauma's.‌ ‌ ‌

22 mei Missionair werk 

Oog voor kinderen in pioniersplekken 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

 

Verantwoording

datum doel opbrengst
16 januari 2022 Ondersteuning gemeenten €   52,50
30 januari 2022 Plan Nederland

€   39,30

13 februari 2022 Noodhulp (Nepal) €   31,15
27 februari 2022 Giro 555 Oekraine

€   92,00

13 maart 2022 Binnenlands Diaconaat €   55,50
27 maart 2022 Werelddiaconaat (Moldavië) €  105,80Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

21 april 2022

Copyright © 2021