Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
3 januari 2021 Plan Nederland   
17 januari 2021 Ondersteuning gemeenten klik hier 
24 januari 2021 Missionair werk klik hier
7 februari 2021 Werelddiaconaat klik hier
21 februari 2021 Werelddiaconaat klik hier
7 maart 2021 Zending klik hier
21 maart 2021 Werelddiaconaat klik hier
4 april 2021  Werelddiaconaat klik hier 

 

 

 

Toelichting op komende collectes

7 maart                              Zending

Colombia – Jeannet Bierma: Theologiedocent in Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. in deze context moeten predikanten hun werk doen. wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? in 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

21 maart                            Werelddiaconaat

Indonesië – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

4 april                  Werelddiaconaat

Zuid-Afrika – Een toekomst voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

 
Verantwoording

datum doel opbrengst
29 november 2020   Kinderen in de knel  €        67,00
13 december 2020 Voedselbank  €        62,95
24 december 2020 Kinderen in de knel  €      109,27
31 december 2020 Hospice  €      173,00
     
     


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© kerk Langezwaag

laatst bijgewerkt

3 maart 2021

Copyright © 2021