Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
4 september 2022 Cliniclowns Klik hier
18 september 2022 Zending (Syrië) Klik hier
2 oktober 2022 Kerk en Israël Klik hier
16 oktober 2022 Zending (Indonesië) Klik hier
30 oktober 2022 Aanloophuis Heerenveen Klik hier
13 november 2022 Werelddiaconaat (Golfstaten) Klik hier
27 november 2022 Werelddiaconaat (Colombia) Klik hier 

  

 

 

Toelichting op komende collectes

2 oktober Kerk en Israël

Onopgeefbaar verbonden

“Vandaag is het Israëlzondag. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.” Kerk en Israël onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.

16 oktober Zending 

Indonesië – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

“Vandaag is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor betere leefomstandigheden voor boeren in Indonesië.” Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

30 oktober Aanloophuis Heerenveen 

Oer de Brêge in Heerenveen is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. We staan open voor alle mensen die op een of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

13 november Werelddiaconaat 

Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht.

27 november Werelddiaconaat 

Colombia – Onderwijs voor werkende kinderen

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

11 december Binnenlands diaconaat

Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

24 december Unicef 

Unicef helpt kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Ze werken aan blijvende verbeteringen en doen dat in alle landen. Soms onder hele moeilijke omstandigheden. Ze vragen zich niet af of ze er moeten werken maar hoe ze er kunnen (blijven) werken. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

25 december Kinderen in de knel 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… De lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. 

31 december Julia Jan Wouters Hospice

Als sterven dichterbij komt en er thuis geen mogelijkheden meer zijn voor verzorging, kunnen mensen worden opgenomen in het Julia Jan Wouters Hospice. Dit prachtige huis, bijna een thuis ligt in het centrum van Heerenveen. Mensen die in een terminale fase zijn, verblijven hier in een vertrouwde en veilige omgeving. Een huis waar wordt gelachen en gehuild, gekookt en geslapen. Het huis straalt een gemoedelijke sfeer uit, waar ernstig zieken en hun naasten  zich thuis kunnen voelen.

 

Verantwoording

datum doel opbrengst
21 augustus 2022 Zending (Egypte) €  149,25
4 september 2022 Cliniclowns €  144,80
18 september 2022 Zending (Syrië) €    92,15
2 oktober 2022 Kerk en Israël €    52,95Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

10 november 2022

Copyright © 2021