Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
4 april 2021  Werelddiaconaat klik hier
18 april 2021 Kerkrentmeesters klik hier
2 mei 2021 Dorcas klik hier 

  

Toelichting op komende collectes

4 april                  Werelddiaconaat

Zuid-Afrika – Een toekomst voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

2 mei                                                                        Dorcas

Dorcas is een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten ze hun talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen ze ervoor dat Dorcas werkt.

Samen is voor hen een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die hun werkterrein vormen, zijn voor hun van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met hun optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg.

Zij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan hun mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.

23 mei                                                                     Zending

Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!

 
Verantwoording

datum doel opbrengst
7 maart 2021 Zending Colombia €  65,50
21 maart 2021 Werleddiaconaat Indonesië €  84,50


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

11 mei 2021

Copyright © 2021