Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
8 januari 2023 Ondersteuning gemeenten Klik hier
5 februari 2023 Werelddiaconaat (Pakistan) Klik hier
19 februari 2023 Plan Nederland Klik hier
5 maart 2023 Voorjaarszending (Palestina) Klik hier 

  

 

 

 

 

 

Toelichting op komende collectes

 

8 januari Ondersteuning gemeenten

Goed toegerust aan de slag

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

 

5 februari Werelddiaconaat 

Pakistan – Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

19 februari Plan Nederland

Plan Nederland, opgericht in 1975, is lid van de wereldwijde koepelorganisatie Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in 54 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

5 maart Voorjaarszending 

Palestina – Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Verantwoording

datum doel opbrengst
11 december 2022 Binnenlands Diaconaat €    62,00
24 december 2022 Unicef €  164,10
25 december 2022 Kinderen in de knel €  292,55
31 december 2022 Julia Jan Wouters Hospice €  103,40
8 januari 2023 Ondersteuning gemeenten €    51,70Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

8 februari 2023

Copyright © 2021