Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Collecte rooster + toelichting + verantwoording

datum
doel link QR-code
6 juni 2021 Rudolpstichting klik hier
20 juni 2021 Noodhulp klik hier
4 juli 2021 Terre de Hommes klik hier
18 juli 2021 Nederlands Bijbelgenootschap klik hier
1 augustus 2021 Edukans klik hier
15 augustus 2021 Zending klik hier 

  

 

 

Toelichting op komende collectes

6 juni                                                                        Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiele) steun nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

20 juni                                                                      Noodhulp

Griekenland – Opvang voor gestrande vluchtelingen

“Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchtelingen in Griekenland.”

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

4 juli                                                                          Terres des Hommes

Terres des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit en ze zorgen ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

18 juli                                                                       Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

1 augustus                                                              Edukans

Onderwijs, de kans van je leven

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

15 augustus                                                            Zending

Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!
 
Verantwoording

datum doel opbrengst
7 maart 2021 Zending Colombia €  65,50
21 maart 2021 Werleddiaconaat Indonesië €  84,50
4 april 2021 Werelddiaconaat Zuid-Afrika € 72,50
18 april 2021 Kerkrentmeesters € 38,50
2 mei 2021 Dorcas € 89,00


Gegevens

 

 

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:


Paradys 1 A
8404 BV  Langezwaag


Emailadres:

info@kerklangezwaag.nl


© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt op

30 juli 2021

Copyright © 2021