Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Contactgegevens

Om op een eenvoudige manier contact op te kunnen nemen met de personen die binnen de kerk een functie hebben of een bepaalde rol vervullen is deze lijst met gegevens opgenomen.

naam functie / rol adres postcode plaats telefoonnrummer(s) /
          emailadres
Frans Willen Verbaas dominee 't Hou 2 A 8404 GH Langezwaag 0513 - 85 69 92
          06 - 39 51 08 98
          dominee@kerklangezwaag.nl
           
Geartsje Cuperus diaken / administratie 't Hou 28 8404 GJ Langezwaag 06 - 15 36 34 33
       diaconie       geartsjecuperus@gmail.com
           
Geertjan Fekken diaken /voorzitter  Lang Ein 6 8404 BN Langezwaag 0513 - 68 84 53
       kerkenraad       06 - 20 39 29 08
          diaconie@kerklangezwaag.nl
           
Jan Postmus administratie  't Hou 28 8404 GJ Langezwaag 06 12 71 02 67
     kerkrentmeesters       kerkrentmeester@kerklangezwaag.nl
           
           
Leo Veldman ouderling Lang Ein 4 8404 BN Langezwsaag 0513 - 68 91 01
          06 - 52 63 84 66
          veldman.l.m@gmail.com
           
Liset Otten diaken 't Hou 20 8404 GH Langezwaag 0513 - 68 96 33
          06 - 82 97 49 25
          lisetotten@live.nl
           
Martine Zwaagstra ouderling         
     kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 - 61 52 28
          06 - 38 69 47 63
          martinevansteinvoorn@gmail.com
           
Erik Zwaagstra kerkrentmeester 't Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 - 61 52 28
          erik-martine@hetnet.nl
           
Rinse Spits ouderling / scriba Schansburg 48 8401 SG Gorredijk 06 22 46 56 71
          scriba@kerklangezwaag.nl
           
Tjitske de Jong ouderling Paradys 1 A 8404 BV Langezwaag 0513 - 68 80 21 
          06 - 10 84 44 09
          tjitske.dejong.reidsma@gmail.com
           
Wietse Bosma beheer website Skoalplein 29     8404 GV Langezwaag 0513 - 68 99 08
          06 - 45 63 04 63
          webmaster@kerklangezwaag.nl
         
Debora Zeldenrust beheer Facebook Lang Ein 4 8404 BN Langezwaag facebook@kerklangezwaag.nl
         
Henk de Vries koster Jister 40 8404 GZ Langezwaag 06 - 29 52 69 72
          koster@kerklangezwaag.nl
           
Jelly Koekoek- redactie kerkblad De Nije Sleat 9  8403 BJ Jonkerslân 0513 - 61 06 89
            de Vries         06 - 20 68 15 55
          kerkblad@kerklangezwaag.nl
         
commissie        
    communicatie         communicatie@kerklangezwaag.nl

 

 

 

 

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:

Schansburg 48

8401 SG  GorredijkEmailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

1 juni 2023

Copyright © 2021