Protestantse Gemeente Langezwaag Luxwoude Jonkerslân

Links

 

Naam kerkelijke gemeente website
Protestantse Kerk Tjalleberd - De Knipe     www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl     
Rooms Katholieke Parochie Gorredijk http://www.claravanassisi.nl
Protestantse Gemeente Gorredijk    www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Protestantse Gemeente Oude- en Nieuwehorne e.o. https://protestantse-gemeente-oude-nieuwehorne.protestantsekerk.net/ 
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen Tjalleberd https://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
Protestantse Gemeente Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag www.kerkjubbega.nl
Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop http://www.pg-olde-nijeberkoop.nl/
Protestantse Gemeente Katlijk Mildam https://katlijk-mildam.protestantsekerk.net/


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Kerken elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor jouw gemeente. Zie link hieronder bij Classis Fryslân.

naam (kerkelijke) instantie website        
Protestantse Kerk Nederland www.pkn.nl
Kerk in Actie www.kerkinactie.nl
Classis Fryslân www.classisfryslan.nl/
Gebiedsteam Gemeente Opsterland https://www.opsterland.nl/Contact-gebiedsteam

Gegevens

 

 Logo PKN gemeente Langezwaag cmyk

Bezoekadres:

't Hou 9

8404 GH  Langezwaag


Postadres:

Schansburg 48

8401 SG  GorredijkEmailadres:

info@kerklangezwaag.nl

Beheer website:

webmaster@kerklangezwaag.nl

 

© Protestantse Gemeente Langezwaag,

Luxwoude en Jonkerslân

 

website laatst bijgewerkt

1 juni 2023

Copyright © 2021